Nosilec evropskega projekta, financiranega s strani programa Erasmus, je Univerza Vic
Centralna univerza v Kataloniji, v njem pa sodelujejo še: Tehnološka univerza Shannon –
TUS, Irska; Zavod APGA Agencija za promocijo gibalnih aktivnosti – Slovenija; Nacionalni
institut za javno zdravje in okolje – RIVM, Nizozemska in Evropska mreža za promocijo
zdravja pri delu – ENWHP (Italija).
Pomanjkanje telesne aktivnosti je pri pisarniškem delu, kjer zaposleni v povprečju preživijo
dve tretjini svojega delovnega dneva sede, zelo pogosto. Z nastopom pandemije COVID–19
beležimo porast pisarniškega dela, ki poteka na daljavo oziroma od doma. S tem se je
sedentaren način vedenja in pomanjkanje telesne dejavnosti še povečalo.
»Če je zaradi narave dela v pisarni več sedentarnega dela, se ta položaj pri delu na daljavo še
poslabša, saj ni treba hoditi v službo, se gibati med različnimi kraji v isti stavbi ali oditi ven
na kavo« pojasnjuje vodja projekta, Judit Bort. Pri delu od doma nam le tega ni potrebno
zapuščati, kar pomeni, da »več ur preživimo pred računalnikom, domače okolje pa pogosto
ne izboljša čustvenega in socialnega počutja, saj je pomanjkanje komunikacije večje,
spreminjanje navad pa oteženo« dodaja raziskovalka.
Projekt Click2Move z ustvarjanjem digitalnih rešitev in usposabljanjem vodstvenega osebja,
upravljavcev človeških virov ter zdravstvenih strokovnjakov promovira in spodbuja delovna
mesta, ki ponujajo aktivno in zdravo delo od doma. Namenjen je izboljšanju telesne
aktivnosti in povečanju dobrega počutja pri delu od doma.
Na podlagi izvedenih intervjujev in fokusnih skupin bomo pripravili analizo potreb
zaposlenih in program ukrepov za zmanjšanje sedentarnega načina vedenja pri delu od doma.
Program ukrepov bo implementiran v obliki mobilne aplikacije, ki bo zaposlenim omogočila
spremljanje njihovega sedentarnega načina vedenja in aktivnosti v delovnem času, zaposleni
pa bodo prejeli predloge in nasvete za zmanjšanje sedentarnega načina vedenja. Evropska
mreža za promocijo zdravja pri delu (ENWHP) bo pripravila spletne programe za promocijo
telesne aktivnosti pri delu od doma. V zadnji fazi projekta bo v partnerskih državah
(Sloveniji, Španiji, na Nizozemskem in na Irskem) izveden program. Narejena bo ocena
učinkov telesne aktivnosti in sedentarnega načina vedenja med zaposlenimi od doma.
Ugotavljalo se bo, ali sprememba navad prispeva k boljšem počutju pri delu od doma in ali

povečuje produktivnost na delu od doma. Za konec bo pripravljen priročnik strategij in
primerov dobrih praks, namenjen zaposlenim, odgovornim za varstvo in zdravje pri delu,
vodstvu, javnim organizacijam, agencijam za javno zdravje, izobraževalnim in poslovnim
organizacijam.

Talja Sušec, Zavod APGA