projekti

DIGI ŽOGA

Konzorcij (Košarkarski klub Dravograd in Zavod Konc, so.p.) potrebuje učinkovit sistem vodenja, tako vsebinski proces treningov in tekem, kot organizacijske aktivnosti. Procesi morajo slediti trendom digitalizacije, saj digitalna orodja omogočajo poenostavljen in boljši sistem dela na organizacijskem in strokovnem področju. Pogoj za to je sodobna in celostno razvita mobilna aplikacija za podporo pri organizacijskih in trenažnih procesih v športu. Vpeljana rešitev bo omogočala združitev vseh organizacijskih in strokovnih procesov v celoto. Za uspešno uporabo in implementacijo digitalne rešitve je potreben dvig digitalnih kompetence strokovnega in organizacijskega kadra, ki ga sestavljajo zaposleni in prostovoljci.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023.

KOROŠKO REGIONALNO STIČIŠČE NVO – KOROCIV

Namen stičišča je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Projekt podpira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO v okviru “Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023”.

SINERGIJA V GIBANJU 4D

Projekt je rezultat sodelovanja športnih organizacij, ki delajo z mladimi. Skozi tesnejše sodelovanje bodo organizacije pospešile izmenjavanje dobrih praks in vpeljava nove uspešne prakse dela, okrepile svojo organizacijo dela ter izboljšale kvaliteto dela z mladimi.

Sodelujoče organizacije: NK Fužinar, so. p., Rokometni klub Slovenj Gradec 2011, Društvo košarkarski klub Dravograd, Nogometni klub Peca črna na Koroškem, Društvo rokometna šola Sebastjana Soviča, Zavod Konc, so.p. Projekt podpira Ministrstvo za javno upravo v sklopu “Javnega razpisa za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 2019”.

Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za javno upravo v okviru Javnega razpisa za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023.

KOVAČNICA IDEJ

Socialno podjetništvo v Mežiški dolini praktično ne obstaja. Imamo veliko število prebivalcev, ki jih prištevamo v ranljive ciljne skupine katerim je socialno podjetništvo najbolj namenjeno. Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri je projekt, katerega glavni cilj je dvig kompetenc samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu skozi izobraževanja in usposabljanja. Operacija je financirana iz sredstev EKSRP na območju LAS Mežiške doline.