Predavatelj: Alen Rožac
Datum: 22. 2. 2022 od 10.00 do 11:30

KRATEK OPIS USPOSABLJANJA:

Na delavnici se posvetimo uporabi programa Excel za vsakodnevno uporabo v poslovnem ali osebnem okolju. Tekom delavnice bodo predstavljena tudi nekatera orodja in metode, ki so uporabljena med naprednejšimi uporabniki, ki jih pogosto uporabljajo, da bolje spoznajo podatke ter tako pridobijo uporabne informacije. Ponovno bomo spoznali tudi nekaj osnovnih funkcij, ki jih bomo nadgradili z metodo uporabe, ki omogoča hitrejši nivo dela v okolju Excel. Pridobljeno znanje bo omogočilo samostojno delo s podatki in samozavestno uporabljanje Excela pri vsakdanjih opravilih – tudi nalogah, za katere najprej ne pomislimo na Excel. Cilj izobraževanja je omogočiti uporabniku, da orodja in metode spozna na uporaben način in tako pridobi samozavest za delo s tako kompleksnimi kot enostavnimi podatki.

– Sprehod po orodni vrstici
– Ročni vnos podatkov
– Računanje s funkcijami
– Pogoste funkcije
– Vizualno urejanje
– Delo s tabelami (filtriranje, sortiranje, označevanje)
– Pivot tabele
– Grafi

Izobraževanje bo potekalo preko spletne platforme ZOOM
na: https://us06web.zoom.us/j/82646698794

O predavatelju:

Alen Rožac je kot mag. ekonomskih ved svetovalec s področja financ, tveganj in
produktov. Trenutno svetuje evropskim bankam na področjih kreditnega tveganja ter
start-up podjetjem na področjih produktnega managementa in organizacije.
Start-upom svetuje predvsem na področjih scale-upa produktov in storitev v oblaku
ter prispeva pri aktivnostih, ki so vezana na trge tveganega kapitala. Zanima se za
tehnologije naslednjih generacij in zato redno uporablja najnovejša orodja in
produkte s presečišč znanosti in tehnologije.