Predavatelj: dr. Tilen Gorenšek
Datum: 17. 2. 2022 od 10.00 do 11:30
Kratek opis:
Delavnica bo uporabnike popeljala skozi uporabo programa MS Teams za učinkovito
komuniciranje in sodelovanje na projektih. Ker je uporaba MS Teams pogojena z

licenco uporabnika, bodo predstavljene predvsem tiste funkcije in delovanja, ki so na
voljo v brezplačni različici oz. različici za nezahtevne uporabnike. Dodatno bomo
primerjali in raziskali tudi alternativna orodja za komunikacijo, ki so v delovni okolici
Teams ter jih primerjali z vidika primernosti in uporabnosti v različnih tipih organizacij.

Izobraževanje bo potekalo preko spletne platforme ZOOM
na: https://us06web.zoom.us/j/82646698794

O predavatelju: