S pričetkom priprav na Evropsko leto mladih tudi Mreža KROJ (Mreža za
karierni razvoj) opozarja, da so lahko mladi ključni soustvarjalci in deležniki
evropskega sodelovanja članic Evropske unije. V začetku januarja so tako
pripravili že 4. Karierni teden pod geslom Postani sprememba.

V kariernem tednu se odvijejo aktivnosti in dogodki za mlade, ki ponujajo
konkretno podporo pri izzivih, ki jih prinašajo poklicne odločitve. Aktivnosti so
potekale med med 10. in 16. januarjem 2022, v dogajanje pa se vključilo več sto
obiskovalcev.
10 članic, ki sodelujejo v projektu, je skupaj pripravilo 11 aktivnosti, namenjenih
mladim, preko katerih so lahko prepoznali ali krepili svoje kompetence.
Poudarek letošnjega Kariernega tedna je bil predstaviti pomembnost
vključevanja v priložnosti in aktivnosti, ki so mladim na voljo izven šolskega
okvirja, in vrednost izkušenj, ki jih lahko pridobijo s prostovoljnim delom.
Pogosto so mladi označeni kot neizkušeni, pa vendar se hitro pozabi, kako
bogate izkušnje za karierni razvoj pridobivajo preko prostovoljnega dela,
izmenjav in drugih aktivnosti. Ponovno pa ne smemo pozabiti na
uresničevanje usmeritev Strategije EU za mlade za obdobje 2019-2027.
Angažiranost, povezovanje in opolnomočenje, ki so tudi cilji programa in
aktivnosti Mreže KROJ.
Po uspešno izpeljanem Kariernem tednu Mreža KROJ nadaljuje z izvajanjem
programa za dijake in študente, mlade iskalce zaposlitve, mladinske delavce in
kot podpora šolnikom.