Za Slovenijo je zelo aktualen problem narodnostne ter verske nestrpnosti, saj je ta še posebej očitna v času begunskih valov, ki vplivajo tako na našo državo, kot na celotno Evropo. Evropa v zadnjih letih oz. desetletjih postaja bolj multikulturna kot kadarkoli prej in dejstvo je, da se bo ta pojav v prihodnosti še nadaljeval. Strah pred tujim je potrebno razumeti, vendar nikakor ne tolerirati, saj je na njem osnovan sovražni govor ter druge oblike nestrpnosti, ki ne prinesejo miru nobeni strani. Pomembno je čim več razpravljati ter govoriti o temah, ki jih ne razumemo ali nas težijo, saj lahko le na tak način odpravimo naše strahove in se naučimo potrpežljivega sobivanja z ljudmi okoli nas, ne glede na njihovo zgodovino ter narodno in versko pripadnost. Podoben problem je tudi nestrpnost do drugačnih spolnih usmerjenosti oz. homofobija. Kljub številnim pozitivnim ukrepom na to temo v zadnjih letih homoseksualnost še vedno ostaja velik tabu v družbi in Slovenija ni pri tem nobena izjema, kar potrjujejo tudi nedavni dogodki. Napad na eno osebo zaradi nestrpnosti do njenega mišljenja, pripadnosti, spolne usmerjenosti itd. je napad na celotno skupino ljudi in ni v nobenem primeru opravičljiv. Pogosto slišimo tudi o nestrpnosti v športu, saj so športne prireditve deležne različnih nasilnih oblik vedenja, do katerih prihaja s strani navijaških skupin. Skrajneži radi uporabljajo športne dvorane in stadione kot prostor za izražanje svojega nespoštovanja do drugih nacionalnih, etničnih, rasnih ali verskih pripadnikov, to pa počnejo z vandalizmom, nacionalizmom ali rasizmom. Ampak ne glede na to, ali gre za nestrpnost do nasprotnega spola, drugih veroizpovedi, vrednot ali političnih prepričanj, s katerimi se ne strinjamo, nestrpnost do priseljencev, do revnejših ali bogatejših, do določenih poklicev ali pa le okusa za glasbo – bistveno je, da mora edina sprejemljiva oblika nestrpnosti v družbi biti nestrpnost do nestrpnosti. Širjenje idej o sobivanju in toleranci do vseh skupin ljudi je pomembno tako med odraslimi, kot med otroki in mladostniki. Za slednje ima strpnost še posebno velik pomen, saj predstavljajo prihodnost našega sveta.Pojav katerekoli oblike nestrpnosti pri odraslih postavi vzgled za mlajše generacije, saj se strpnosti vedno najprej začnemo učiti v našem najožjem okolju, torej družini, takoj zatem pa v vrtcu, šoli, v športnih klubih, v trgovini, na ulici… Zato je za mlade zelo pomembno, da smo o tujih kulturah dobro poučeni doma in v šolah, ker jih lahko le tako resnično spoštujemo. Več kot se bo o medsebojni strpnosti govorilo, bolj samoumeven ter razumljen pojem bo postala in več ljudi bo začelo živeti ter se ravnati po njenih načelih.