Razvijanje medkulturnega zavedanja je v zadnjem času vedno bolj pomembno, saj so različne spremembe v sodobni družbi, predvsem migracije ljudi, povzročile, da postaja naša družba večkulturna. Če želimo preseči večkulturnost in narediti družbo medkulturno, se moramo načrtno in sistematično posvečati razvijanju medkulturnega zavedanja že zgodaj in jo razvijati skozi celoten izobraževalni proces. Temeljno poslanstvo medkulturne vzgoje je razvijanje sposobnosti sobivanja z ljudmi različnih jezikovnih in kulturnih izvorov, tako z ljudmi, ki že ves čas živijo v našem okolju (avtohtone in druge etnične skupine), kot z ljudmi, ki so se nam pridružili v zadnjem času. Poznavanje, razumevanje in sprejemanje drugačnosti omogoča človeku, da sprejema prisotnost več kultur na lastnem prostoru kot vrednoto in kot možnost za nadaljnji razvoj svoje osebnosti. Odprtost do drugačnosti je bogastvo duha.