Povezujejo ljudi, da s spoštovanjem različnosti zmorejo skupni potencial raznolikosti izkoristiti tudi v smislu zmanjševanja revščine in neenakosti, na drugi strani okrepiti pretok idej, znanja, napredka, trajnostnega razvoja…

Vključujoča družba je bolj odprta za sodelovanje na lokalni, regionalni in svetovni ravni. Z vključevanjem skupnega potenciala raznolikosti daje neprimerljivo več možnosti za trajnostni razvoj in družbo prihodnosti .

Vključujoča družba je nosilna misel tudi na varnostnem področju. Z vrednotami in cilji vključevanja zmanjšuje in odpravlja vzroke napetosti, nasilja, korupcije, drugih oblik kriminala in odklonskih dejanj: gre za socialne, ekonomske, etične, kulturne vplive na varnost. V okviru projekta Sinergija v gibanju 4D skrbimo za vrednote vključujoče družbe skozi aktivnosti partnerskih organizacij kamor vključujemo mlade priseljence.