Strpnost je pomembna vrednota ne le zahodne, temveč tudi drugih kultur, ne glede na to, koliko je v teh kulturah eksplicitno prisotna. Krščanstvo naj omenim na prvem mestu, saj zapoveduje ne le strpnost, temveč celo ljubezen. Eksplicitne zahteve po strpnosti najdemo tudi v nekaterih drugih verstvih in nazorih, npr. v islamu, hinduizmu, budizmu. Vendar je zelo očitno, da se v vseh okoljih, kjer prevladujejo našteta verstva, ki eksplicitno govore o strpnosti, pojavlja tudi nestrpnost in to mnogokrat v ekscesni obliki. O tem pričata tako zgodovinska preteklost kot tudi sodobnost.