Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na spleti strani (https://www.gov.si/teme/socialno-podjetnistvo/) objavilo predlog modela za merjenje družbenih učinkov socialnih podjetji.

Predlog modela je namenjen merjenju družbenih učinkov, ki jih socialna podjetja ustvarijo s svojim delovanjem, hkrati pa omogoča tudi načrtovanje poslovanja socialnih podjetji, razmislek o družbenih problemih, ki jih naslavljajo in pregledu uspešnosti aktivnosti, ki jih izvajajo.

Model na koncu omogoča tudi kreiranje poročila o družbenih učinkih.

Predlagani model je podlaga za poročanje od družbenih učinkih, kar predvideva Zakon o socialnem podjetništvu, ki določa, da bodo o družbenih učinki socialna podjetja zavezana poročati. Ker 62 % registriranih socialnih podjetji prevzema pravno-organizacijsko obliko društev, zavodov in ustanov, vas obveščamo o objavi predloga modela za merjenje družbenih učinkov.

Ne glede na to, da zakon uporabo omejuje na socialna podjetja, je pripravljen tako da ga lahko uporabljajo vse pravno-organizacijske oblike subjektov socialne ekonomije, ki ustvarjajo družbene učinke. Zaradi različnih kompetenc zaposlenih in kadrovskih virov pri omenjenih subjektih, smo v prvi (testni) fazi pripravili dve ločeni excelovi datoteki, ki predstavljata omenjeni model.

Excelova datoteka – osnovno poročanje je poenostavljen model za poročanje o družbenih učinkih, ki omogoča pregled aktivnosti in ustvarjenih družbenih učinkov ter bo predvidoma uporabljen kot osnova za poročanje skladno s prej omenjenim zakonom.

Excelova datoteka – razširjeno poročanje, pa je predvsem orodje za socialna podjetja, ki želijo z mejenjem družbenih učinkov načrtovati tudi strateški razvoj podjetja, izboljšati poslovne modele in ovrednotiti finančne učinke svoje dejavnosti.

Z objavo predloga modela želijo socialnim podjetjem omogočiti preizkus modela, ki bo skladno z njihovimi povratnimi informacijam vključen v Uredbo o merjenju družbenih učinkov. Ta bo predvidoma objavljena v letu 2023, zato želijo tudi socialna podjetja predhodno seznaniti s podatki, ki jih model zahteva in jih bodo potrebovali za poročanje, ki bo predvidoma obvezno v letu 2024.