V petek, 1. 4. 2022, je bil ponovno objavljen javni poziv –  Vavčer za digitalni marketingki pa je tokrat namenjen izključno socialnim podjetjem. Na poziv se lahko prijavijo MSP podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18).

Višina sredstev, ki je na razpolago za socialna podjetja v okviru novega javnega poziva za znaša 300.000,00 EUR za obdobje 2022 – 2023 oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Na javnem pozivu lahko socialno podjetje kandidirata za sofinanciranje upravičenih stroškov zunanjih izvajalcev,  izvajalce pa izbere na spletni strani DIH Slovenije: http://dihslovenia.si/vavcer/.

Sofinancirane bodo storitve ozirom stroški:

  • izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno s prilagoditvijo in testiranjem) je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • izdelave nove mobilne aplikacije in izvedbe testiranje. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.000,00 EUR.
  • vzpostavitve lastne spletne trgovine in izvedbe testiranja. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Strošek DDV ni upravičen strošek. Socialno podjetje lahko pridobi sredstva za vsako aktivnost samo enkrat v obdobju 2019 – 2023. Maksimalna skupna višina subvencije je 7.500,00 EUR za vse aktivnosti skupaj. V kolikor je podjetje že koristilo vavčer za mobilno aplikacijo pred objavo tega javnega poziva (po preteklih javnih pozivih »Vavčer za digitalni marketing«), pa je podjetje upravičeno do največ 6.500,00 EUR subvencije za vse ostale aktivnosti skupaj.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz. nacionalni prispevek. Javni poziv se izvaja v okviru sheme de minimis.

Vloge je možno oddajati preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada od petka, 1. 4. 2022. Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023, pri tem bo javni poziv odprt do porabe sredstev. Za prijavo na javni poziv mora prijavitelj oddati vlogo v digitalni obliki na ePortal Slovenskega podjetniškega sklada oz. naslov:  https://eportal.podjetniskisklad.si/

Vprašanja glede pridobitve vavčerja za digitalni marketing lahko naslovite na elektronski naslov mailto:vavcer@podjetniskisklad.si.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontaktni podatki vseh 12 regijskih točk SPOT Svetovanje so na voljo na spletni strani:https://spot.gov.si/sl/portal-in-tocke-spot/tocke-spot-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje/

Celotno besedilo javnega poziva je na voljo na naslednji povezavi: https://podjetniskisklad.si/images/VAVCERJI/SOCIALNA/JP-Vaver-za-digitalni-marketing.pdf

Hkrati vas obveščamo, da je še vedno odprt javni poziv Podjetniškega sklada -REVAV-7-Vavčer za dvig digitalnih kompetenc. Več informacij o pozivu na povezavi: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=137