Naslov: Napredna uporaba ZOOM-a
Predavatelj: Alen Rožac
Datum: 15. 2. 2022 od 10.00 do 11:30

Kratek opis:
Vsebina delavnice zajema predstavitev orodja ZOOM ter v kakšne namene ga (lahko)
uporabljamo. Udeleženci bodo spoznali razlike med brezplačno in plačljivo verzijo. Z
vidika skrbnika ZOOM srečanja delavnica zajema prikaz organizacije in različnih
nastavitev srečanja, možnosti sodelovanja in uporabe v samem srečanju. V praksi bo
prikazana uporaba različnih funkcij, ukazov ter pripomočkov. Cilj delavnice je, da
lahko udeleženci samostojno uporabljajo orodje ZOOM za delo in komuniciranje oz.
sestankovanje na daljavo.

Izobraževanje bo potekalo preko spletne platforme ZOOM
na: https://us06web.zoom.us/j/82646698794

O predavatelju:

Alen Rožac je kot mag. ekonomskih ved svetovalec s področja financ, tveganj in
produktov. Trenutno svetuje evropskim bankam na področjih kreditnega tveganja ter
start-up podjetjem na področjih produktnega managementa in organizacije.
Start-upom svetuje predvsem na področjih scale-upa produktov in storitev v oblaku
ter prispeva pri aktivnostih, ki so vezana na trge tveganega kapitala. Zanima se za
tehnologije naslednjih generacij in zato redno uporablja najnovejša orodja in
produkte s presečišč znanosti in tehnologije.