Neformalna znanja so bistvenega pomena tako za osebnostno, kot tudi za
poklicno rast in razvoj. Organizacije TiPovej, Mepi (Mednarodno priznanje za
mlade), Zveza Tabornikov Slovenije, Zavod Nefiks in Študentska organizacija se
tega dobro zavedajo, zato so na posvetu, ki je potekal v okviru projekta Nefiks
karierne rešitve, stopile skupaj in združile znanja na področju beleženja,
prepoznavanja in potrjevanja neformalnih kompetenc. Tako je nastal spletni
portal belezi.si.

Spletna stran www.beleži.si je portal, na katerem so predstavljena orodja za
beleženje in prepoznavanje znanj, veščin in kompetenc, ki jih mladi pridobijo v
neformalnem okolju, s študentskim in prostovoljnim delom ali na različnih
usposabljanjih. Različna orodja, ki jih uporabljajo naštete organizacije so sedaj
združena na enem mestu. Vas zanima, katera ta orodja so? Preberite si kratko
predstavitev.
TiPovej! (Zavod za ustvarjalno družbo) za prepoznavanje znanja in učnih
dosežkov uporablja tako imenovane Digitalne učne značke. Digitalne učne
značke mladim predlagajo različne naloge, s katerimi lahko zagotovijo, da so
obravnavano vsebino ponotranjili.
Mednarodno priznanje za mlade – Mepi uporablja spletni indeks dosežkov
(Online record book), ki beleži udejstvovanje, osebni napredek, dosežke in
uspehe udeleženca. To meri v okviru treh možnih težavnostnih stopnjah (bron,
srebro, zlato) in 4 področjih programa (rekreativni šport, veščine, prostovoljstvo

in pustolovske odprave), ki mlade spodbujajo k aktivnemu in vsestranskemu
udejstvovanju in razvoju vsestranske osebnosti.
Zveza tabornikov Slovenije za beleženje neformalno pridobljenega znanja sicer
ne uporablja svojega sistema, uporabljajo pa druga orodja in sicer lahko svojim
članom izdajo potrdilo o udeležbi na usposabljanjih ali drugih aktivnostih
znotraj organizacije. Njihovi člani se takšnih potrdil poslužujejo predvsem za
pridobitev štipendije ali ko kakor koli drugače dokazujejo, da imajo izkušnje z
vodenjem in upravljanjem projektov.
Študentska organizacija Slovenije uporablja Evidenco delovnih izkušenj
(evidenca študentskega dela), ki je z Zakonom o urejanju trga dela
vzpostavljena kot informacijski sistem osebnih elektronskih portfolijev znanj,
izkušenj in kompetenc, ki se pridobijo z opravljanjem občasnega in začasnega
dela študentov in dijakov.
Pri vzpostavitvi spletne strani beleži.si sodeluje tudi Zavod Voluntariat. Njihovo
orodje IM-PROVE pomaga posamezniku prevajati izkušnje v kompetence,
ugotavlja katere kompetence so razvili, kar pa posamezniku omogoča
načrtovanje osebnostnega razvoja.
In še zadnji, a vendar vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega
znanja v Sloveniji je eNefiks, ki mladim omogoča, da na enem mestu
sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij
(delodajalcev, mentorjev) potrjene kompetence. V sklopu projekta Nefiks
zaposlitvene rešitve je bil nadgrajen v platformo za povezovanje mladih in
delodajalcev. To pomeni, da lahko v sistemu mladi delodajalcem dovolijo
vpogled v njihove kompetence, delodajalci pa lahko izbirajo med mladimi in
se z njimi povezujejo.
Že pridno beležiš svoja neformalna znanja? Če ne, potem ti predlagamo da
hitro uporabiš katero izmed naštetih orodij. Lahko pa obiščeš
portal belezi.si, kjer so vsa orodja zbrana na enem mestu, ter o njih izveš še
več.
Viri:
 www.belezi.si
 https://unsplash.com/photos/Hl3LUdyKRic