Je prostor enakih možnosti, vrednot in znanja, v katerem državljani sodelujejo pri oblikovanju in izvrševanju predpisov in javnih politik na lokalni in državni ravni ter tako dejavno vplivajo na javne zadeve in svoj družbeni položaj, pravice in zakonite interese.

O tem pri političnih in državljanskih pravicah govori tudi Ustava Republike Slovenije:

  • ustavno načelo demokratičnosti, ki pravi, da je Slovenija država vseh svojih državljanov (3. člen Ustave)
  • ustavne pravice, ki zagotavljajo svobodo izražanja (39. člen Ustave)
  • pravica do zbiranja in združevanja (42. člen Ustave)
  • sodelovanje pri upravljanju javnih zadev (44. člen Ustave), pravica do peticije in drugih pobud splošnega pomena (45. člen Ustave)
  • sindikalna svoboda (76. člen Ustave)
  • ter druge pravice in svoboščine.